Hero billede

Miljø

 


Elektro Protect Denmark har største fokus på kvalitet, prisen og leveringstiden - men så sandeligt også miljøet! Enhver kemisk fabrik bør have visse interne regelsæt for at tilgodese naturen samt medarbejderes trivsel og sunde arbejdsmiljø....nedenfor gennemgåes forureningstype - og Elektro Protect Denmark handling herfor....jeg ønsker dem rigtig grøn læselyst :)

Luftforurening 1 = partikler i luften

Bejdsningn af emner fremstillet i rustfrit stål betyder at overfladen afsyres, og tungmetallerne krom, nikkel og molybdæn frigøres herved i små mængder - men disse tungmetaller forbliver i bejdsesyren, og dermed karret.

Luftforurening 2 = dampe, syrer relateret

Når en syre arbejder frigives relativt små mængder syredampe fra karrene. Disse er dog stadig usunde at indånde for mandskabet, hvorfor personlige værnemidler indebærer bl.a. brugen af friskluftmasker fra 3M som er et af verdens førende producenter af sikkerhedsmasker, handsker osv. Loven stiller krav om "en tilstrækkelig udsugning", Elektro Protect Denmark har 1 udsugning pr. proces-kar samt neutraliserende kulfilterindsats sidst i udsugningen.

Luftforurening 3 = nitrøse gasser

HVIS andre metaller end rustfrit stål nedsænkes i syren (fx aluminium eller jern), angribes dette relativt hårdt og hurtigt af syren. Under denne proces frigives meget store mængder nitrøse gasser, hvilket især er farligt for mandskabet som arbejder ved karrene. Nitrøse gasser gør at lungerne danner ødemer (vand i lungerne, red) og man drukner teknisk set....derfor magnetprøves ALLE nye kunders emner samt nye varenumre kommende fra eksisterende kunder - for mandskabets sikkerheds skyld!

Ved stort set alle af vore processer kan man ved bare lettere lempfældighed forurene selv meget store mængder grundvand. Siden miljøbeskyttelsesloven trådte i kraft tilbage i 1976 og fra da af, er reglerne for vore virksomheder blevet strammet alvorligt op - heldigvis, for ellers ville rent drikke og badevand være en meget meget knap resource selv i vort lille yndige land :)

Vand 1 - forbrug

Både Elektro Protect Denmark og Dansk Affedtnings Industri bruger enorme mængder vand til mellem- og slut skylninger i de respektive processer. I gamle dage måtte fabrikerne blot udlede disse mængder nu forurenet vand i åer og søer, dette er imidlertid ikke tilfældet mere, ej heller lovligt. Det samlede vandforbrug for virksomhederne forekommer i grønne regnskab som alle kunder kan hente ét eksemplar af årligt.

Vand 2 - spildevand

Elektro Protect Denmark bejdser og passiverer årligt store mængder rustfrit stål. Når disse emner spules rene i rent vand, vil vandet bliver forurenet med tungmetallerne krom, nikkel, molybdæn samt syre rester. Dette iøvrigt meget sure (ph værdi 1) spildevand vil bestemt ikke være det rene saftevand at bortlede direkte i naturen, og dette er ej heller lovligt. Derfor opsamles det tungmetalholdige spildevand i dertil egnede buffertanke. Her bearbejdes det sure spildevand ad flere trin således at 70% af vandet kan genbruges, 25% sendes til destruktion og de sidste 5% er tungmetallerne indespærret i slam som også sendes til destruktion på af myndighederne godkendte behandlingsanlæg i DK og Tyskland.

Dansk Affedtnings Industris spildevand er ofte "bare" betegnet som værende olie forurenet vand. Det kræver INGEN særlig forarbejdning inden det sendes videre, dog skal det stadig opsamles pinligt korrekt og opbevares i buffertanke indtil en af myndighederne godkendt aftager afhenter dette spildevand - Husk på at én dråbe olie er nok til at forurene 1000 liter grundvand!

Et sundt arbejdsmiljø giver trivsel og gode betingelser for at yde optimalt på sit arbejde - dag for dag - år efter år. Hos Elektro Protect Denmark og Dansk Affedtnings Industri lægges der stor vægt på at personlige værnemidler er af højeste kvaliteter, udsugning er mere end tilstrækkelig, kvaliteten af de kemikalier vi bruger er høj SAMT at de externe samarbejdspartnere og leverandører vi har valgt at benytte også har et højt miljøfokus...

Vi bruger 3M masker, friskluftmasker samt ansigtsskærme, da dette har en god kvalitet og amerikanerne bag har stort fokus på stadig udvikling til gavn og beskyttelse for os alle :) Vi bruger Scan Black handsker da disse er godt syre resistente og holder længere end de fleste andre mærker. Syren som vi bruger er blot 70 sekunder om at gennempenetrere menneskelige øje, derfor råder vi over mange øjnskyller stationer rundt om på fabriksanlæggene - alle leveret af Denios A/S i Fredericia.....deres øjnskyllere er effektive og gode, det ER efterprøvet her på fabrikken :) Se endvidere http://www.denios.dk for mere information om øjnskyllere, personlige værnemidler, skiltning, afmærkning, miljøcontainere osv. osv.

Elektro Protect Denmarks ialt 2 fabriksanlæg er godkendte af myndighederne pr. 6/2013 - godkendelsen gælder 3 år frem, så skal anlæggene godkendes igen, dette er for vor egen skyld samt for naturens skyld og så er det DIN garanti for en leverandør af moderne overfladebehandling som lever op til gældende lovgivning vedr. miljø hele tiden - år efter år :)

Få et skræddersyet og uforpligtende tilbud

Udfyld denne formular, for at modtage et opkald fra os, hvor vi kan aftale et tilbud, som passer præcis til dine behov.

Ved henvendelse accepterer jeg, at Elektro Protect Denmark må kontakte mig telefonisk og over SMS. Denne formular er beskyttet af reCAPTCHA og Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

Indlæser kort..

Vi bruger cookies for at forbedre dit besøg på vores hjemmeside. Læs mere

Accepter