Et laboratorie er ganske simpelt uundværeligt for enhver kemisk fabrik, citat direktør Poul Søndergaard.

I laboratoriet - måles og vejes ALT fra spildevands surhed og indhold af metaller til optimale sammensætning af syrer til en given specialopgave.

Der måles og arbejdes med spildevandet på vor fabrik da dette arbejde er interessant, belærende og frem for alt giver produktionsmæssige forspring. Ovenfor ses en spildevandsprøve udtaget og visende ph værdi 1 (meget surt, red.). Dette viser så at syreanlægget, som har udført bejdseopgaven hvorfra spildevandet kommer, kører korrekt.

Elektro Protect Denmark
Tlf: 25 21 87 02